Apmeklētāju ievērībai!

Atrodoties uz salas, atcerieties, ka esat viesis, tādēļ aicinām ievērot šādus noteikumus:

*Kāpu josla ir ļoti trausla, tāpēc, lūdzu, nebrauciet uz jūras krastu ar automašīnu, turklāt pastāv risks, ka varat iesprūst.

*Putnu ligzdošanas periods ir no 1. aprīļa līdz 15. jūlijam – netraucējiet putnu mieru uz sēkļiem un pludmalēs.

*Tīrs mežs ir Kihnu dabas resurss – lūdzu, neatstājiet tajā atkritumus, bet izmetiet tos tuvākajā atkritumu tvertnē.

*Kihnu sala ir maza, un katrs tās nostūrītis kādam pieder, tāpēc ir aizliegts uzsliet telti ārpus tam paredzētajām vietām.

*Jūrmalas zilpodze ir ļoti rets un apdraudēts augs, to stingri aizliegts noplūkt.

*Kihnu meži ir ugunsbīstami, tāpēc ugunskurus drīkst kurt tikai tam paredzētajās vietās.

*Kihnu ļaudis augstu vērtē mieru un klusumu, tādēļ esiet pieklājīgi un bez uzaicinājuma neejiet viņu pagalmā, pļavā vai dārzā.

*Laivas un zvejas rīki ir vitāli svarīgi darbarīki Kihnu vīriem, tos nedrīkst aiztikt.

*Piekrastes apvidu saimnieki ir dzīvnieki – vērojiet tos no attāluma un netraucējiet to ikdienu.

Turklāt piedāvājam daudz aizraujošu aktivitāšu Kihnu salā!

Dažādas ekskursijas

Velosipēdu noma

Pirts-Kamīnzāles noma

Ēdināšana